Rätt kompetens på rätt plats

Att ha rätt person på rätt plats är många gånger en nyckel för framgång. Den kompetensen som företag inte själva besitter eller ligger inom sitt intresse att skaffa låter man helt enkelt andra hjälpa till med och det är en av grundpelarna till hela affärsvärlden. När det gäller exempelvis IT så är det många bolag som lagt ut den tjänsten att drifta, utveckla, ta back up. Ofta är det ett externt städbolag som sköter städningen, kaffemaskinen, entrémattor osv. Men när det gäller hälsa och friskvård är det sällan en så prioriterad fråga att man ber om hjälp. Det blir det många gånger en intern person med ett stort egenintresse som får delar av ansvaret. Är den personen mest lämpad att hantera detta? Skapas då förutsättningar för att få de personer som behöver det som mest att ta steget till en sundare livsstil och alla fördelar det för med sig? Eller är det bara ett sätt för företag att kunna kryssa för i sin to-do lista att de arbetar med dessa frågor?

Ett företag är inget annat än summan av individerna som arbetar där. Ger arbetsgivaren medarbetarna verkligen förutsättningar för att kunna uppnå sina egna mål? Hur harmoniserar det med företagets mål? Jag upplever många gånger att företag har ett tydligt mål, men sällan någon bra plan för hur man ger medarbetarna förutsättningar för att nå dit. Detta leder många gånger till hälsoproblem och stor kostnad för företagen. Ger man medarbetarna de grundläggande förutsättningarna som krävs för att kunna lösa sin arbetsuppgift på bästa sätt? Har medarbetarna den konditions som krävs? Har de den styrkan som krävs? Får de den återhämtning som krävs?

Med sviktande kondition och uthållighet förlängs tiden som krävs för återhämtning och risken är betydligt större för utmattningssyndrom och psykisk ohälsa. En person som får ge 110% av sin kapacitet under en arbetsdag för att klara av det som förväntas lever inte sunt varken på jobbet eller under sin fritid. Detta skapar snabbt en negativ spiral som många gånger slutar olyckligt och medarbetaren kanske sedan bara kan ge 75% både på arbetet och fritiden. Det är oftast när något redan har inträffat som företagshälsovården kopplas in för att återställa och rehabilitera. Det vore mycket bättre om rätt förebyggande insatser gjordes så att företagshälsovården i mindre utsträckning behövde kopplas in, dessutom mycket mer kostnadseffektivt.

Med rätt kompetens och rätt satsningar kan man undvika stora delar kostnaderna kopplade till ohälsa. Det handlar om att arbetsgivaren tar ett ansvar och stöttar medarbetarna till en sund livsstil. Att hjälpa medarbetarna till att bli den bästa versionen av sig själva. Det allra flesta vill förbättra sin livsstil men många avser sig inte hinna prioritera detta. Där finns möjlighet för arbetsgivaren att stötta denna önskan på många olika sätt och på så vis både attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare.

Randstad släppte just sin ”Employer brand research 2019” och på topp tre bland de viktigaste faktorerna för vad medarbetare efterfrågar när de väljer arbetsgivare är ”Balans mellan jobb och fritid” och den faktorn har stärkt sin position stadigt år för år.

Jag uppmanar arbetsgivare att ha en seriös strategi och målfokuserat  arbete kring frågor som rör förebyggande ohälsa. Kan ni inte detta själva så våga be om hjälp. Att göra som man alltid gjort kommer inte att leda till någon förbättring. Vi vet att den svenska folkhälsan blir allt sämre och sämre så våga göra ett ställningstagande och agera samtidigt som ni tar ett ordentligt samhällsansvar.

// Martin Moberg

Corporate wellness specialist

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna gärna en kommentar.
Tveka inte att bidra till dialogen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *