Rapport från Friskvårdsföretagens bransch och inspirationsdag

Den 3 maj arrangerades branschföretagen sin stora inspirationsdag och självklart var OTR på plats för att ta del av den senaste forskningen/statistiken, kommande nyheter för branschen och även en intressant paneldebatt med tre representanter från riksdagens socialutskott som band annat behandlar frågor kopplade till den svenska folkhälsan.

Friskvårdsföretagen gick igenom sin rapport ”Folkhälsopolitik för kortare vårdköer”. I den rapporten finns massa evidensbaserad statistik. Jag rekommenderar skarpt att läsa den nio sidor långa rapporten med massa intressanta fakta. För att belysa några anmärkningsvärda saker så kan nämnas att flickor i barn och ungdomsåren rör på sig hälften så mycket som pojkar. Andelen flickor i årskurs 2 på gymnasiet som uppnår den minsta rekommenderade dosen av fysisk aktivitet endast är 14%. En person i 45 år åldern som går från helt inaktiv till genomsnittligt aktiv med den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet på 30 minuter per dag ökar i snitt sin livslängd med 3 år och kommer ha 6 vunna friska år mot att ha fortsatt varit inaktiv.

Hjärt-kärlsjukdomar kostar samhället 61,5 miljarder årligen och är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Studier visa att med fysisk aktivitet minskar risken att drabbas med 46%. Andra studier visar att fysisk aktivitet enligt rekommenderad nivå har stor effekt vad gäller riskreduktion för flera typer av cancer, demens, diabetes, depressioner, ångest, oro, sömnstörningar. Även fallolyckor bland äldre har undersökts med goda resultat för de som håller igång med träningen.

De konkreta förslag som lämnats från Friskvårdsföretagen till våra folkvalda politiker är följande:

  1. Reformera Fysisk aktivitet på Recept (FaR) med subvention och gedigen uppföljning. Även en speciell FaR för seniorer bör tillämpas och anpassas.
  2. Skattereduktion för investeringar i fysisk aktivitet. 8 av 10 inaktiva medborgare vill bli aktiva men hindras av bland annat ekonomiska skäl och bristande kunskap.
  3. Komplettera skolidrott med pulsträning. Sverige är på 24 plats av 31 uppmätta länder i Europa vad gäller schemalagda idrottstimmar per läsår. En idrottstimme i skolan aktiverar i genomsnitt deltagaren med fysisk aktivitet mindre än 15 minuter.

 

En annan punkt på agendan var den kommande certifieringen av personliga tränare. Just titeln PT är inte skyddad och kan användas hur som helst av vem som helst utan krav på dokumenterad utbildning. Efterfrågan på PT har ökat kraftigt de senaste åren och utbildningar med bristfällig kvalitet finns på marknaden, vilket gör det svårt för både kommande PT att veta vilka utbildningar som har kvalitet och för företagen att anställa PT med rätt kompetens. Nu införs en certifiering av utbildningsföretagen vilket ger de som uppfyller kraven en examinationsrätt av licensierade PT. Flera av de stora träningskedjorna är drivande i detta och kommer till januari 2020 tillse att alla anställda PT har den kvalitetssäkrad licensen. Likt en mäklarlicens kan man sedan som konsument söka på en websida där alla licensierade PT finns med för att säkerställa en duglig kompetens.

Avslutningsvis presenterade Karolina Klüft i rollen som verksamhetschef för Generation Pep. Organisationen grundades av kronprinsessparet Viktoria och Daniel och har till syfte att arbeta för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Här belystes ytterligare hur fysiskt inaktiva vår yngre generation är. Det visade också hur många timmar som ägnas åt ren skärmtid i de olika åldrarna. En kraftfull motståndare till den fysiska aktivitet som behöver ökas. Kortfattat kan man beskriva det som att den svenska ohälsan ökar kraftigt och att det i dagsläget görs för lite för att minska den utvecklingen. Glädjande nog finns det massa forskning och organisationer/företag som verkar för att motverka denna utvecklingen. Detta är en fråga som kommer att få mer utrymme och lyftas upp på borden, men desto tidigare vi tar tag i detta desto bättre är det.

// Martin Moberg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Lämna gärna en kommentar.
Tveka inte att bidra till dialogen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *