Dubbelpremiär!

OTR – on the run – har dubbelpremiär idag! Det nya företaget presenteras och vår nya webbsida publiceras.

OTR bildades efter att den ursprungliga grundaren Fredrik Steen tillsammans med sina kollegor konstaterat, att det finns lediga marknadssegment som man bedömde att det finns en efterfrågan på.

Det finns många duktiga bolag som verkar inom hälsobranschen men det finns få som idag kan erbjuda den helhetslösning som OTR kan göra för att erbjuda kunderna en bättre vardag genom livet. Läs mer