Inlägg av Fredrik Steen

Rapport från Friskvårdsföretagens bransch och inspirationsdag

Den 3 maj arrangerades branschföretagen sin stora inspirationsdag och självklart var OTR på plats för att ta del av den senaste forskningen/statistiken, kommande nyheter för branschen och även en intressant paneldebatt med tre representanter från riksdagens socialutskott som band annat behandlar frågor kopplade till den svenska folkhälsan. Friskvårdsföretagen gick igenom sin rapport ”Folkhälsopolitik för kortare […]

Rätt kompetens på rätt plats

Att ha rätt person på rätt plats är många gånger en nyckel för framgång. Den kompetensen som företag inte själva besitter eller ligger inom sitt intresse att skaffa låter man helt enkelt andra hjälpa till med och det är en av grundpelarna till hela affärsvärlden. När det gäller exempelvis IT så är det många bolag […]

Inspirera din personal till bättre livsstilsval mot en bättre vardag genom hela livet.

Just nu erbjuder vi er en fantastisk möjlighet att inspirera personalen till smartare val rörande deras livsstil. Boka upp oss för en föreläsning som sätter avtryck! Vad säger den senaste forskningen om effekterna av fysisk aktivitet och hur drar du som arbetsgivare nytta av det? Stressen sköljer över oss, hur motverkar vi stress på bästa […]

Rådande trender kopplade till hälsa på företag

OTR vill förbättra folkhälsan och ge de som mest behöver det, de rätta verktygen för att stärka sitt fysiska och psykiska välmående och genom detta även kunna minska ohälsotalen för såväl samhälle som företag. På så vis kommer fler att kunna åldras med en bättre livsenergi, förbättrad hälsa och genom detta att uppnå en bättre […]

Hälsoprogrammet på Tre stiftelser

”Hälsoprogrammet” Jag vill passa på att berätta om vårt fantastiska koncept ”hälsoprogrammet”. Syftet med detta koncept är att på ett långsiktigt sätt träna, utbilda och motivera anställda på bolag att prioritera sin hälsa. Vägen går via individuella nulägesanalyser och tester som sedan följs upp och utvärderas efter programmets slut. Under 10, 15 eller 20v fortlöper sedan programmet med gemensam […]

Våra friskvårdstjänster mot företag

Hälsoprogrammet – Vår målgrupp är de ”icke frälsta” på bolaget som normalt sätt inte är med i friskvårdssatsningarna, använder sitt friskvårdsbidrag, ofta är sjuk och har lägre produktivitet. Vanliga branscher är vård/omsorg, lager, logistik, bygg, handel och andra monotona och krävande arbeten. Under 10-20 veckor coachar vi dessa individer till att ändra sin livsstil genom […]

Hur jag blir bättre på löpning med mindre skador och bättre teknik – del 6

  OTR Sweden presenterar en artikelserie med 8 avsnitt om löpning Del 6 -intervaller Intervaller, för många något skrämmande, jobbigt och utmanande. För andra, tidseffektiv, uppfriskande och härligt. Alla är vi olika. Jag är ett stort fan av denna otroligt effektiva träning OM, som så många gånger tidigare, den genomför på rätt sätt och är genomtänkt. […]

Outdoor Challenge hösten 2017 – för 15:e terminen på raken!

Vi startade OC våren 2010. Vid den tidpunkten fanns det inte speciellt mycket utomhuskoncept rörande träning. Föregångaren var såklart Friskis & Svettis med sin ”utomhusgympa”. Sedan dess har det kommit och gått olika utomhusalternativ men väldigt få av dessa har bestått på marknaden. Outdoor Challenge är ett friidrottsbaserat gruppträningsprogram som bedrivs utomhus under 12 veckor […]